Quảng cáo Nhất Trí CZ

Bảng giá in ấn

Bảng giá thiết kế đồ hoạ

Thỏa thuận trước khi tiến hành công việc:

 • Cần tạm ứng trước 50% trước khi tiến hành làm.
 • Khách hàng thanh toán nốt phần còn lại sau khi chọn được mẫu cuối cùng. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi khách các file sản phẩm ở định dạng theo thoả thuận.
 • Chi phí công thiết kế đồ họa có thể khác với bản báo giá chung trong trường hợp sản phầm cần thiết kế phức tạp, lượng thông tin lớn. Nếu có chi phí phát sinh, chũng tôi sẽ thông báo ngay sau khi nhận được yêu cầu cụ thể từ khách hàng.
 • Các nhân viên thiết kế đã qua đào tạo bài bản của chúng tôi sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ, tuân thủ các quy tắc thiết kế và các quy chuẩn trong thiết kế đồ họa, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm, dịch vụ,…

1 - Thiết kế digital banner, poster

Giá tiền: 600 Kč

Số lượng mẫu gửi khách: 1 mẫu

Số lần chỉnh sửa miễn phí: 2 lần (nếu phát sinh: + 200 ,- / lần chỉnh sửa)

Ghi chú:

 • Khách hàng cung cấp thông tin cần đưa vào trong Banner, kích thước banner cần làm.
  Không bao gồm chi phí thiết kế logo thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.

 

Sản phẩm trả khách:

 • Trả sản phầm ở định dạng ảnh jpg hoặc png ở kích thước đã thỏa thuận ban đầu.

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

2 - Thiết kế thẻ vizitka (business card), thẻ khách hàng, voucher, poukaz, thẻ quà tặng

Giá tiền: 600 Kč

Số lượng mẫu gửi khách: 1 mẫu

Số lần chỉnh sửa miễn phí: 2 lần (nếu phát sinh: + 200 ,- / lần chỉnh sửa)

Ghi chú:  

 • Khách hàng cung cấp thông tin cần đưa vào sản phầm, kích thước sản phẩm cần làm
 •  Không bao gồm chi phí thiết kế logo thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.

 

Sản phẩm trả khách:

 • Trả sản phầm ở định dạng pdf ở kích thước chuẩn để in ấn.

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

3 - Thiết kế tờ rơi tiệm nail, potraviny, cửa hàng.

Giá tiền: 1000 Kč – 3000 Kč

( Báo giá chính xác sau khi nhận yêu cầu cụ thể từ khách hàng )

Số lượng mẫu gửi khách: 1 mẫu

Số lần chỉnh sửa miễn phí: 2 lần (nếu phát sinh: + 200 ,- / lần chỉnh sửa)

Ghi chú:

 • Không áp dụng với tờ rơi của nhà hàng, quán ăn (cần cho menu vào tờ rơi)
 •  Không bao gồm chi phí thiết kế logo thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm trả khách:

 • Trả sản phầm ở định dạng pdf ở kích thước chuẩn để in ấn.

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

4 - Thiết kế biển hiệu quảng cáo

Giá tiền: 1000 – 5000 Kč

Số lượng mẫu gửi khách: 1 mẫu ( + 1000 Kč / mẫu phát sinh)

Số lần chỉnh sửa miễn phí:  2 lần (+ 300,- / lần phát sinh)

Ghi chú:  

 • Không bao gồm chi phí thiết kế logo thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ không gửi trả file gốc ở định dạng lớn.
 • Nếu sau khi chốt mẫu, khách hàng đặt làm biển bảng ở chỗ chúng tôi thì chi phí thiết kế biển sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng.

Sản phẩm:  

 • Bản xem trước trên máy tính / điện thoại (preview)
 • 1 bản ghép biển lên hình ảnh mô phỏng thực tế (mockup)

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

5 - Thiết kế hình ảnh dán kính, ảnh treo tường

Giá tiền: 500 Kč – 5000 Kč

Số lượng mẫu gửi khách: 1 mẫu ( + 500 Kč – 2000 Kč / mẫu phát sinh)

Số lần chỉnh sửa miễn phí: 2 lần (+ 300,- / lần phát sinh)

Ghi chú:  

 • Không bao gồm chi phí thiết kế logo thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ không gửi trả file gốc ở kích thước lớn.

Sản phẩm:  

 • Bản xem trước trên máy tính / điện thoại (preview)
 • 1 bản ghép biển lên hình ảnh mô phỏng thực tế (mockup)

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

6 - Thiết kế menu / tờ rơi cho nhà hàng, quán ăn

Giá tiền: 7000 Kč – 15 000 Kč

( Báo giá chính xác sau khi nhận yêu cầu cụ thể từ khách hàng )

Số lượng mẫu gửi khách: 1 mẫu

Số lần chỉnh sửa miễn phí: 5 lần

(nếu phát sinh: + 300 ,- / giờ làm việc)

Ghi chú:  

 • Không bao gồm chi phí thiết kế logo thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.
 • Không bao gồm chi phí đến chụp ảnh đồ ăn.

Sản phẩm trả khách:

 • Trả sản phầm ở định dạng pdf hoặc jpg ở kích thước chuẩn để in ấn (không phải file có thể chỉnh sửa)

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

Thiết kế logo thương hiệu

Thiết kế LOGO 1: Cơ bản

Giá tiền: 4000 Kč

2 phương án logo để lựa chọn

(1 phương án theo mô tả của khách hàng và 1 phương án do chúng tôi đề xuất)

Ghi chú:

Tối đa 2 lần chỉnh sửa.

Thêm 1 mẫu phát sinh  + 2000 Kč

Thời gian thực hiện:  

 • 7 – 10 ngày làm việc

Sản phẩm:

 • Trả file sản phầm ở các định dạng gốc: jpg, png, .svg, .pdf

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

Thiết kế LOGO 2: Đầy đủ

Giá tiền: 5500 Kč

3 phương án logo để lựa chọn

(1 phương án theo mô tả của khách hàng và 2 phương án do chúng tôi đề xuất)

Ghi chú:

Tối đa 3 lần chỉnh sửa.

Thêm 1 mẫu phát sinh  + 2000 Kč

Thời gian thực hiện:  

 • 7 – 10 ngày làm việc

Sản phẩm:

 • Trả file sản phầm ở các định dạng gốc: jpg, png, .svg, .pdf

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.

Vẽ lại logo theo mẫu

Giá tiền:  500 Kč – 5000 Kč

Ghi chú:  

Phụ thuộc vào nhiều yếu tố thực tế trong quá trình thực hiện  mà logo vẽ lại có thể sẽ có sự khác biệt đôi chút so với bản gốc.

Sản phẩm trả khách:

 • Trả sản phầm ở các định dạng gốc: jpg, png, .svg, .pdf

*Bảng giá có hiệu lực từ tháng 1.2023.