The Wind Barber Shop

Quay về trang trước The Wind Barber Shop Dự án thiết kế logo tiệm cắt tóc nam The Wind ở Praha – Séc. Người thực hiện: Long Zane.

Golden Village

Quay về trang trước Golden Village restaurant Dự án thiết kế logo nhà hàng Golden Village ở Đức. Người thực hiện: Long Zane.

Com Viet

Quay về trang trước Com Viet restaurant Dự án thiết kế logo nhà hàng Com Viet ở Đức. Người thực hiện: Long Zane.

Monchi restaurant

Quay về trang trước Monchi restaurant Dự án thiết kế logo nhà hàng đồ ăn chay Monchi ở Đức. Người thực hiện: Long Zane.

Bánh mì Halo

Quay về trang trước Bánh mì HALO Dự án thiết kế logo và trọn bộ nhận diện thương hiệu cho Bánh mì HALO. Người thực hiện: Long Zane.

văn phòng Vifi

Quay về trang trước Văn phòng tài chính Vifi Dự án thiết kế logo cho văn phòng tư vấn tài chính Vifi. Người thực hiện: Long Zane.

Bubble World

Quay về trang trước Bubble World Dự án thiết kế trọn bộ logo và các ấn phẩm cho cửa hàng trà sữa ở Đức.

Hasu restaurant

Quay về trang trước Hasu Restaurant Dự án thiết kế trọn bộ logo và các ấn phẩm cho nhà hàng cao cấp Hasu tại thành phố Bruchsal – Đức.