Quảng cáo Nhất Trí CZ

Văn phòng tài chính Vifi

Dự án thiết kế logo cho văn phòng tư vấn tài chính Vifi.

Người thực hiện: Long Zane.