Quảng cáo Nhất Trí CZ

The Wind Barber Shop

Dự án thiết kế logo tiệm cắt tóc nam The Wind ở Praha – Séc.

Người thực hiện: Long Zane.