Quảng cáo Nhất Trí CZ

Monchi restaurant

Dự án thiết kế logo nhà hàng đồ ăn chay Monchi ở Đức.

Người thực hiện: Long Zane.