Quảng cáo Nhất Trí CZ

Bánh mì HALO

Dự án thiết kế logo và trọn bộ nhận diện thương hiệu cho Bánh mì HALO.

Người thực hiện: Long Zane.