Quảng cáo Nhất Trí CZ

Golden Village restaurant

Dự án thiết kế logo nhà hàng Golden Village ở Đức.

Người thực hiện: Long Zane.