Quảng cáo Nhất Trí CZ

Com Viet restaurant

Dự án thiết kế logo nhà hàng Com Viet ở Đức.

Người thực hiện: Long Zane.