Quảng cáo Nhất Trí CZ

Bubble World

Dự án thiết kế trọn bộ logo và các ấn phẩm cho cửa hàng trà sữa ở Đức.